20-07-2018 | Bugünkü SONHABER
Çiğ süt fiyatı çıkmazı   Çiğ süt fiyatı çıkmazı  
“İşsizlik oranında en düşük ilçe”  “İşsizlik oranında en düşük ilçe” 
Trafik kazası; 3 yaralı Trafik kazası; 3 yaralı
Çimler bakıma alındı Çimler bakıma alındı
08 Ağustos 2017 Salı, 10:17
Tehlikeli kurnazlık
Edirne Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 25 binlik planla ilgili Trakya Üniversitesi’nin yeni görüşünü göndermediği ortaya çıktı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 25 binlik planlar için, Trakya Üniversitesi’nin genişleme sahasında herhangi bir tasarrufta bulanmayacağına yönündeki görüşü esas alındı. Ancak daha sonra üniversitenin bu yöndeki görüşünü iptal ettiği yönündeki yönetim kurulu kararının bakanlığa bildirilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine  plan eski görüşe göre onaylandı.

 

Edirne Belediyesi tarafından Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkayalar bölgesinin imara açılmasına yönelik hazırlanan 25 binlik plan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2017 tarihinde onaylandı. Bakanlık tarafından açıklanan, ‘Merkez İlçe Plan Açıklama Raporu’nun eklerinden üniversitenin ‘genişleme sahasında kamulaştırma yapılacak’ yönündeki görüşünün yer almadığı tespit edildi. 

 

ÖNCE MEVCUT İMAR DURUMU TESPİTİ YAPILDI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan planla ilgili açıklama raporunda imara açılması istenen bölgeler tek tek sıralandı. Raporda, planlama alanının genel tanımı, mevcut arazi kullanımı değerlendirildikten sonra, Yürürlükteki Mekânsal Planlar bölümünde, “2 no’lu bölge, Üniversite Kampüs Alanı, Gelişme Konut Alanı ve Ticaret ve Hizmet Alanı” olduğu kaydedildi. Her bölgenin mevcut imar durumun tespiti yapıldıktan sonra yeni planda bölgelerle ilgili yapılacak değişiklikler detaylı olarak anlatıldı.

 

ESKİ GÖRÜŞE GÖRE PLANLAMA YAPILDI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın plan açıklama raporunda, üniversite genişleme alanındaki bölgeyle ilgili olarak, “Trakya Üniversitesi’nin 19 12 2014 tarihli ve 1359/25037 sayılı yazısından da anlaşılacağı üzere, alanın şahıs mülkiyetinde olması nedeniyle yüksek kamulaştırma bedeli gerektirmesi ve Trakya Üniversitesi’nin, İmar Planlarında ayrılan Üniversite Alanı’nın (kentin güneydoğu çeperindeki bölge) Üniversite’nin mevcut ve geleceğe yönelik arazi ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve Üniversite’nin bu bölgede herhangi bir tasarrufunun bulunmadığı yönündeki değerlendirmeleri doğrultusunda; yürürlükteki Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Üniversite Kampüs Alanı” olarak planlanan yaklaşık 21 hektar büyüklüğündeki bu bölge, plan bütünlüğünü sağlamak adına “Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir” denildi.

 

YENİ GÖRÜŞ BAKANLIKTAN SAKLANDI MI?

 

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu 8 Ağustos 2016 tarihinde göreve başladıktan sonra ayağının tozuyla 30 Eylül 2016 tarihinde, “Edirne Belediye Başkanlığınca onaylı İmar Planında “Trakya Üniversitesi Kampüs Alanı Gelişme Sahası (Üniversite)” olarak belirlenmiş alanda bulunan Pafta, Ada, Parsel bilgileri belirtilen 548 adet taşınmazın, kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğu” yönündeki yönetim kurulunun aldığı kararı Edirne Belediyesine bildirdi.

                 

Ancak açıklanan raporda üniversitenin yeni görüşü yerine geçmiş dönem Rektörü Prof.Dr. Yener Yörük tarafından gönderilen 19 Aralık 2014 tarihinde gönderilen, “Gelişme alanları için herhangi bir yatırım ve geleceğe dönük planlar yapılmamaktadır” şeklindeki eski görüşünün yer alması kafaları karıştırdı. Rapora göre üniversitenin yeni görüşünün bakanlığa bildirilmediği ortaya çıktı.

 

Haber Merkezi